Decyzja o wprowadzeniu SCT potrzebna Warszawiakom już teraz! Radni zwlekają z decyzją

16 Listopada 2023
Warszawcy rodzice i aktywiści przed sesją rady miasta Warszawt 16.11.2023

Rodzice i aktywiści działający na rzecz czystego powietrza wezwali Radę Miasta Warszawy, by już dziś powiedziała “tak” dla przedstawionych przez warszawski ratusz zasad i harmonogramu wdrożenia długo oczekiwanej strefy czystego transportu.

Stworzenie strefy czystego transportu po raz pierwszy obiecano mieszkańcom na początku 2023 roku. Teraz, po konsultacjach społecznych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przedstawił właśnie poprawioną propozycję uchwały dotyczącej SCT. Jednak pozostały już tylko dwie sesje rady w tym roku. Jeśli pierwszy etap wdrażania SCT ma się rozpocząć już w lipcu 2024 roku – a ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców powinien – to decyzja o wdrożeniu tego rozwiązania powinna zapaść jak najszybciej, najlepiej na najbliższej sesji rady. Od daty wpłynięcia uchwały do Rady Miasta radni mają 60 dni na podjęcie decyzji, więc decyzja musi zapaść w grudniu lub styczniu.

Właściwie wprowadzona strefa w Warszawie, może zapewnić redukcję niebezpiecznego dla zdrowia dwutlenku do trzydziestu kilku procent.

“Prawo do oddychania czystym powietrzem to podstawowe, konstytucyjne prawo każdego człowieka. Zatem również każdego mieszkańca Warszawy. Zachęcamy Radnych, aby mając na uwadze dobro najmłodszych i najstarszych mieszkańców Stolicy, ale też tych którzy cierpią na schorzenia dróg oddechowych, zagłosowali za przyjęciem rozwiązań ograniczających toksyny w powietrzu, którym oddychamy.” – powiedziała Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w mieście.

Nina Bąk z Clean Cities Campaign mówi – “Ponad 70% mieszkańców miasta popiera ideę poprawy jakości miejskiego powietrza. Dzisiejsze i kolejne pokolenia dzieci nie mogą dorastać oddychając brudnym powietrzem. Zanieczyszczenia wdychane przez nie teraz, przełożą się na skutki zdrowotne trwające nawet całe życie. .”

“Nie może być mowy o cofaniu się. Przeciwnie, jest przestrzeń na dalszą poprawę. Poszerzenie strefy czystego transportu w porównaniu z poprzednią propozycją ratusza jest oczywiście korzystne, ale lepsze byłoby objęcie strefą całego obszaru stolicy – chcemy chronić zdrowie wszystkich jej mieszkańców, nie tylko części z nich. Efekty funkcjonowania SCT na każdym z etapów powinny być monitorowane z myślą o szukaniu możliwości dalszego wzmacniania zasad działania strefy i powiększania jej obszaru. Jednocześnie od początku wdrażaniu towarzyszyć muszą działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców, tak by upowszechniła się świadomość tego, że SCT jest naprawdę potrzebna.” – uzupełnia Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. 

Nadchodzące tygodnie i miesiące powinny być wykorzystane do dopracowania i dopięcia na ostatni guzik wszystkich administracyjno-organizacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych elementów wdrażania strefy czystego transportu. Trzeba się upewnić, że już od pierwszego dnia pierwszego etapu SCT będzie działała skutecznie i bez żadnych potknięć.

other news