RANKING MIAST

Zbadaliśmy 36 europejskich miast, aby sprawdzić, czy są na dobrej drodze do osiągnięcia bezemisyjnej mobilności do 2030 r.

How prepared are cities to clean up transport?

Legenda

Oceniliśmy miasta w następujących pięciu kategoriach:

Przestrzeń dla ludzi

Ocena na podstawie długości wydzielonych ciągów pieszych i wszystkich ścieżek rowerowych w porównaniu do całkowitej długości miejskiej sieci drogowej, a także średniego wskaźnika zagęszczenia ruchu TomTom z 3 lat

Bezpieczne drogi

Wynik oparty na liczbie ofiar śmiertelnych pieszych i rowerzystów w ciągu trzech lat w porównaniu z populacją miasta

Dostęp do mobilności przyjaznej dla klimatu

Ocena oparta na przystępności cenowej i dostępności transportu publicznego oraz dostępie do publicznych i półpublicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zasady

Ocena na podstawie tego, czy istnieją lub są planowane strefy zerowej/niskiej emisji, czy planowane jest stopniowe wycofywanie ze sprzedaży samochodów zanieczyszczających środowisko oraz czy istnieją wspólne korzystanie z rowerów/samochodów oraz zintegrowane bilety/aplikacje transportu publicznego

Czyste powietrze

Ocena oparta na 3-letnich średnich rocznych stężeniach i trendach NO2, PM10 i PM2,5 na przestrzeni 5 lat, z większym naciskiem na stacje drogowe

OBEJRZYJ WIDEO

UDOSTĘPNIJ WIDEO:

MATERIAŁY KOMUNIKACYJNE

Dowiedz się, jak miasta radziły sobie w kluczowych tematach, korzystając z naszej oferty infografik i miejskich kart wyników.

INFOGRAFIKI

MIEJSKIE KARTY WYNIKÓW