POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kampania Clean Cities jest prowadzona przez Transport & Environment . Rejestrując się w celu otrzymywania wiadomości z Kampanii Czyste Miasta, wyrażasz zgodę na przechowywanie i kontrolowanie Twoich danych osobowych przez Kampanię Czyste Miasta oraz Transport i Środowisko, zgodnie z poniższą polityką.

Organizacja non-profit Transport & Environment (EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTU I ŚRODOWISKA AISBL – numer stowarzyszenia 44.3.549.326), w skrócie T&E, przywiązuje dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności przechowywanych przez siebie danych osobowych.
Możesz skontaktować się z T&E pod adresem:
Square de Meeus, 18
1050 Bruksela
info@transportenvironment.org

Kim są osoby, których dotyczy to oświadczenie?
T&E jest administratorem danych osobowych swoich członków lub przedstawicieli swoich członków, swoich kontrahentów lub dostawców, danych osobowych osób ubiegających się o pracę, danych osobowych gromadzonych na tej stronie internetowej, podczas wymiany wiadomości e-mail lub w terenie ( takie jak wizytówki, publicznie dostępne dane kontaktowe m.in. na stronach internetowych, dane osobowe zbierane podczas wydarzeń, w realizowanych przez nas petycjach, dane osobowe dziennikarzy aktywnie zaangażowanych w sprawy środowiska itp.). Gromadzimy i przechowujemy Twoje dane, ponieważ należysz do jednej z tych kategorii. Skontaktuj się z nami, jeśli tak nie jest.

Co oznaczają „dane osobowe”?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie wiadomości e-mail.

Co do zasady dostęp do informacji dostępnych na lub za pośrednictwem niniejszego serwisu nie wymaga podania przez użytkownika żadnych danych osobowych. Jednak w celu korzystania z niektórych usług online, takich jak kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub subskrypcja naszego newslettera (zwanego Biuletynem), listy kontaktów do mediów i alertów e-mail, możesz zostać poproszony o podanie nam danych osobowych, takich jak imię , nazwisko, nazwa firmy i adres e-mail.

Dlaczego zbieramy i przechowujemy dane osobowe?
T&E przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes polegający na podnoszeniu świadomości w kwestiach środowiskowych lub w celu wykonania umowy, takiej jak umowa stowarzyszeniowa lub umowa, którą akceptujesz, prosząc o skorzystanie z naszej usługi. T&E gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są potrzebne do komunikowania się w ramach swojej pracy, na przykład za pośrednictwem comiesięcznych biuletynów, alertów e-mailowych i petycji online, komunikowania się z kontrahentami i partnerami lub pracy ze swoimi pracownikami. Dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnym innym celu i nigdy w celach komercyjnych. W związku z tym T&E będzie przechowywać dane osobowe przez możliwie najkrótszy czas zgodnie z realizowanymi celami. Na przykład, jeśli otrzymamy CV w związku z ofertą pracy, usuniemy je zaraz po tym, jak kogoś znajdziemy, chyba że kandydaci poproszą nas o zachowanie ich CV. W innych sprawach,

T&E nie będzie wykorzystywać, udostępniać, wypożyczać ani sprzedawać twoich danych nikomu, z wyjątkiem celów audytu, kiedy możemy pokazać darczyńcom listy uczestników uzyskane podczas wydarzeń wyłącznie w celu zweryfikowania, czy wydarzenia finansowane z funduszy miały miejsce. Jeśli chodzi o kontakty z mediami, T&E prowadzi listę kontaktów z mediami, która jest udostępniana środowiskowej organizacji pozarządowej EEB (numer stowarzyszenia 415.814.848).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych umożliwiających identyfikację dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku odkrycia, że ​​dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem info@transportenvironment.org, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Gdzie przechowujemy dane osobowe i czy przekazujemy Twoje dane podmiotom trzecim?
Żadne dane nie są przechowywane ani przekazywane poza Europę, z wyjątkiem przypadku, gdy korzystamy z zakontraktowanego procesora danych działającego w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub UE-Szwajcaria. T&E może zatrudniać firmy zewnętrzne i freelancerów do gromadzenia i przechowywania danych osobowych. Ci usługodawcy to Google, MailChimp, Eventbrite, Campaignion! i Microsoftu. Wybieramy tylko firmy zewnętrzne i freelancerów, którzy są zgodni z RODO.

Czy dane osobowe są u nas bezpieczne?
Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Twoje dane zarówno online, jak i offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania określonych działań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są chronione i przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Z jakich praw możesz skorzystać?
Twoje dane osobowe są w pełni dostępne, kontaktując się z T&E pod adresem info@transportenvironment.org. Możesz poprosić nas o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego stowarzyszenia (jest to Twoje prawo do przenoszenia danych, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy); do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; anulować subskrypcję naszych e-maili; ograniczenia dostępu do Twoich danych lub usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Czy mamy pliki cookie na naszej stronie?
T&E gromadzi i przechowuje również pliki cookie, mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dzięki temu witryna internetowa zapamiętuje Twoje działania i preferencje przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie określać za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. T&E wykorzystuje te pliki cookie, aby poprawić wrażenia użytkowników na swojej stronie internetowej, na przykład za pośrednictwem Google Analytics.

Aktualizacja
Niniejsza polityka jest okresowo aktualizowana. Najnowsza wersja jest dostępna na tej stronie i została opublikowana 25 maja 2018 r. Zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Jeśli obawiasz się, że nie przestrzegamy twoich praw lub obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, możesz skontaktować się z belgijskim organem ochrony danych (organ ochrony danych: https://www.dataprotectionauthority.be/). Alternatywnie, jeśli znajdujesz się poza Belgią, możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.