POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kampania Clean Cities jest prowadzona przez Transport & Environment . Rejestrując się w celu otrzymywania wiadomości z Kampanii Czyste Miasta, wyrażasz zgodę na przechowywanie i kontrolowanie Twoich danych osobowych przez Kampanię Czyste Miasta oraz Transport i Środowisko, zgodnie z poniższą polityką.

Organizacja non-profit Transport & Environment (EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTU I ŚRODOWISKA AISBL – numer stowarzyszenia 44.3.549.326), w skrócie T&E, przywiązuje dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności przechowywanych przez siebie danych osobowych.
Możesz skontaktować się z T&E pod adresem:
Square de Meeus, 18
1050 Bruksela
info@transportenvironment.org

Kim są osoby, których dotyczy to oświadczenie?
T&E jest administratorem danych osobowych swoich członków lub przedstawicieli swoich członków, swoich kontrahentów lub dostawców, danych osobowych osób ubiegających się o pracę, danych osobowych gromadzonych na tej stronie internetowej, albo innej stronie związaną z kampaniami T&E takimi jak Clean Cities Campaign cleancitiescampaign.org albo Travel Smart Campaign  travelsmartcampaign.org podczas wymiany wiadomości e-mail lub w terenie ( takie jak wizytówki, publicznie dostępne dane kontaktowe m.in. na stronach internetowych, dane osobowe zbierane podczas wydarzeń, w realizowanych przez nas petycjach, dane osobowe dziennikarzy aktywnie zaangażowanych w sprawy środowiska itp.). Gromadzimy i przechowujemy Twoje dane, ponieważ należysz do jednej z tych kategorii. Skontaktuj się z nami, jeśli tak nie jest.

Co oznaczają „dane osobowe”?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie wiadomości e-mail.

Co do zasady dostęp do informacji dostępnych na lub za pośrednictwem niniejszego serwisu nie wymaga podania przez użytkownika żadnych danych osobowych. Jednak w celu korzystania z niektórych usług online, takich jak kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub subskrypcja naszego newslettera (zwanego Biuletynem), listy kontaktów do mediów i alertów e-mail, możesz zostać poproszony o podanie nam danych osobowych, takich jak imię , nazwisko, nazwa firmy i adres e-mail, kraj, miasto, kod pocztowy i język. Jeśli zarejestrujesz wydarzenie w ramach inicjatywy „Streets for Kids”, poprosimy również o bardziej szczegółowe informacje związane z Twoim wydarzeniem (np. adres wydarzenia oraz informację, czy jesteś rodzicem, szkołą czy grupą).

Dlaczego zbieramy i przechowujemy dane osobowe?
T&E przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes polegający na podnoszeniu świadomości w kwestiach środowiskowych lub w celu wykonania umowy, takiej jak umowa stowarzyszeniowa lub umowa, którą akceptujesz, prosząc o skorzystanie z naszej usługi. T&E gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są potrzebne do komunikowania się w ramach swojej pracy, na przykład za pośrednictwem comiesięcznych biuletynów, alertów e-mailowych i petycji online, komunikowania się z kontrahentami i partnerami lub pracy ze swoimi pracownikami. Dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnym innym celu i nigdy w celach komercyjnych. W związku z tym T&E będzie przechowywać dane osobowe przez możliwie najkrótszy czas zgodnie z realizowanymi celami. Na przykład, jeśli otrzymamy CV w związku z ofertą pracy, usuniemy je zaraz po tym, jak kogoś znajdziemy, chyba że kandydaci poproszą nas o zachowanie ich CV. W innych sprawach,

T&E nie będzie wykorzystywać, udostępniać, wypożyczać ani sprzedawać twoich danych nikomu, z wyjątkiem celów audytu, kiedy możemy pokazać darczyńcom listy uczestników uzyskane podczas wydarzeń wyłącznie w celu zweryfikowania, czy wydarzenia finansowane z funduszy miały miejsce. Jeśli chodzi o kontakty z mediami, T&E prowadzi listę kontaktów z mediami, która jest udostępniana środowiskowej organizacji pozarządowej EEB (numer stowarzyszenia 415.814.848).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych umożliwiających identyfikację dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku odkrycia, że ​​dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem info@transportenvironment.org, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Gdzie przechowujemy dane osobowe i czy przekazujemy Twoje dane podmiotom trzecim?
Żadne dane nie są przechowywane ani przekazywane poza Europę, z wyjątkiem przypadku, gdy korzystamy z zakontraktowanego procesora danych działającego w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub UE-Szwajcaria. T&E może zatrudniać firmy zewnętrzne i freelancerów do gromadzenia i przechowywania danych osobowych. Ci usługodawcy to Google, MailChimp, Eventbrite, DataCush, Campaignion! i Microsoftu. Wybieramy tylko firmy zewnętrzne i freelancerów, którzy są zgodni z RODO.

Czy dane osobowe są u nas bezpieczne?
Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Twoje dane zarówno online, jak i offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania określonych działań, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są chronione i przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Z jakich praw możesz skorzystać?
Twoje dane osobowe są w pełni dostępne, kontaktując się z T&E pod adresem info@transportenvironment.org. Możesz poprosić nas o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego stowarzyszenia (jest to Twoje prawo do przenoszenia danych, ale tylko wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy); do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; anulować subskrypcję naszych e-maili; ograniczenia dostępu do Twoich danych lub usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Czy mamy pliki cookie na naszej stronie?
T&E gromadzi i przechowuje również pliki cookie, mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dzięki temu witryna internetowa zapamiętuje Twoje działania i preferencje przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie określać za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. T&E wykorzystuje te pliki cookie, aby poprawić wrażenia użytkowników na swojej stronie internetowej, na przykład za pośrednictwem Google Analytics i DataCush.

Aktualizacja
Niniejsza polityka jest okresowo aktualizowana. Najnowsza wersja jest dostępna na tej stronie i została opublikowana 15 listopada 2023r. Zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Jeśli obawiasz się, że nie przestrzegamy twoich praw lub obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, możesz skontaktować się z belgijskim organem ochrony danych (organ ochrony danych: https://www.dataprotectionauthority.be/). Alternatywnie, jeśli znajdujesz się poza Belgią, możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.