25.06.2024

Jak wprowadzać strefy czystego transportu z sukcesem?

komunikat prasowy

Widok na Strefę Czystego Transportu, 25 czerwca 2024. Fot. J. Trzcińska

Na niespełna tydzień przed wprowadzeniem w Warszawie Strefy Czystego Transportu (1 lipca 2024), Clean Cities Campaign prezentuje zestawienie najlepszych praktyk wdrażania Strefy Czystego Transportu (SCT). W europejskiej czołówce są: Amsterdam, Sztokholm, Bruksela, Gandawa i Londyn. Polskie miasta mają od kogo się uczyć.

Liczba funkcjonujących w Europie stref czystego transportu (SCT) wzrosła z 228 w 2019 roku do 320 w 2022 roku – oznacza to wzrost o 40%. Przewiduje się, że do 2025 roku ich liczba wzrośnie o kolejne 58% do 507.

Na tym nie koniec. Do 2025 roku 27 miast planuje rozszerzyć lub zaostrzyć istniejące strefy, a do 2030 roku co najmniej 35 miast planuje wprowadzenie stref zeroemisyjnych (Zero Emission Zones) zakazujących wjazdu do stref samochodom z silnikiem spalinowym.

Strefy czystego transportu redukują stężenie dwutlenku azotu (NO2) średnio o około 20%. W niektórych przypadkach, jak w centrum Londynu, redukcje mogą sięgać nawet 46%. Są więc ważnym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem powietrza w europejskich miastach, dlatego budowanie społecznego poparcia przy ich wdrożeniu jest kluczowe.

Najlepsze praktyki z Europy

Jak wynika z ostatniego raportu Clean Cities Campaign SCT mogą mieć pozytywny wpływ na sektor handlu detalicznego w mieście. Wprowadzenie strefy w Madrycie wiązało się ze wzrostem sprzedaży detalicznej w centralnych obszarach miasta o 8,6%. 

Wiemy, że wprowadzanie nowych stref z sukcesem zależy od konkretnych czynników. Przepis na udaną strefę niskiej emisji obejmuje siedem podstawowych składników:

 • Jasne określenie celów, obszaru, zakresu i harmonogramu SCT
 • Cel osiągnięcia zeroemisyjnej mobilności miejskiej
 • Dokładną i szeroką kampanię komunikacyjną
 • Skuteczne i sprawiedliwe strategie egzekwowania przepisów
 • Schematy monitorowania efektów
 • Ukierunkowane wsparcie dla najbardziej narażonych na wykluczenie
 • Uzupełniające działania promujące aktywny i publiczny transport
Sesja Rady Miasta w Warszawie, 7 grudnia 2023, fot. K. Kalinowska

Sprawiedliwe przejście do zeroemisyjnej mobilności miejskiej

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do ponad 40 tys. przedwczesnych zgonów i milionów chorób w Polsce każdego roku, a dzieci są szczególnie eksponowane na jego szkodliwy wpływ. Może to rzutować na ich zdrowie, rozwój i całe późniejsze życie. Sektor transportu jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń w dużych miastach. Dlatego wszelkie działania ograniczające emisje z transportu będą pozytywnie wpływać na zdrowie nas wszystkich. – Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska

Polskie miasta muszą zapewnić sprawiedliwe przejście do zeroemisyjnej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób najbardziej narażonych, czyli dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy w trudnej sytuacji materialnej. Wciąż polskie miasta znajdują się w niechlubnej czołówce miast europejskich zarówno pod względem poziomu zanieczyszczenia powietrza, jak też liczby samochodów na 1000 mieszkańców oraz ilości czasu, jaki kierowcy spędzają każdego roku w korkach. „Niezwykle ważne jest pokazywanie mieszkańcom, że strefa jest elementem szerszego długoterminowego programu miejskiego, obejmującego m.in. działania poprawiające dostępność i jakość transportu publicznego oraz infrastruktury pieszej i rowerowej.” – dodaje Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego

5 rozwiązań dla czystego transportu miejskiego

Z naszych analiz wynika, że pięć relatywnie szybkich do wdrożenia praktyk dla oczyszczenia powietrza to:

 • Programy zachęcające do złomowania starszych wysokoemisyjnych pojazdów
 • Obniżanie kosztu zakupu rowerów
 • Poprawa jakości transportu publicznego
 • Hub-y współdzielonej mobilności w słabo skomunikowanych obszarach
 • Społeczne leasingowanie pojazdów elektrycznych.

“Ustanowienie SCT powinno być też istotnym impulsem dla firm do przejścia na mniej emisyjne technologie w sektorze dostaw, dowozów i logistyki. Wiele europejskich miast poza SCT wprowadza strefy zerowej emisji dla pojazdów dostawczych.” – komentuje Aleksander Szałański, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w mieście komentuje publikację: SCT jest pierwszym krokiem w strategicznym podejściu miasta do problemu zanieczyszczenia powietrza z transportu. Potrzebujemy odważnej wizji i konkretnych działań, które sprawią, że osoby poruszające się pieszo, rowerem czy komunikacją miejską będą traktowane priorytetowo, a czyste powietrze w mieście będzie dobrem powszechnym.

SCT to ruch w dobrą stronę w imię walki o czyste powietrze w miastach. Żadne z tego typu działań samo nie rozwiąże problemu, ale ich suma może znacznie poprawić stan powietrza. Martwi nas sposób egzekwowania założeń i obostrzeń strefy. Z zapowiedzi władz miasta wynika, że osób nie stosujących się do przepisów pilnować będzie m.in. Straż Miejska – podkreśla Jakub Kompa, prezes Stowarzyszenia Lepszy Służewiec. 

Niniejszy raport analizuje najlepsze praktyki z całej Europy i uznaje następujące miasta za wiodące przykłady: Amsterdam, Sztokholm, Bruksela, Gandawa i Londyn.

Kontakt dla mediów:

Nina Józefina Bąk

Mobile: 0048 501142107

poland.cleancitiescampaign.org

 

LinkedIn

other news