3 czerwca 2023

Wpływ stref czystego transportu na jakość powietrza

STRESZCZENIE


Do jakiego poziomu można obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach?
Nowa metaanaliza, zlecona przez Clean Cities Campaign i Transport & Environment, pokazuje, że poziomy zanieczyszczenia powietrza można zbliżyć do opartych na dowodach naukowych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jeśli zostaną podjęte bardziej zdecydowane działania w odniesieniu do zanieczyszczających pojazdów. Jeśli  miasta zajmą się również emisjami z innych sektorów, na przykład przemysłu i ciepłownictwa, możliwe będzie osiągnięcie jeszcze niższych poziomów zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie powietrza powoduje co najmniej 270 000 przedwczesnych zgonów rocznie w Europie, w tym 1200 dzieci i nastolatków. Może wpływać na prawie każdy organ w organizmie i jest związane z oszałamiającą listą schorzeń, w tym astmą i zahamowaniem wzrostu płuc u dzieci, rakiem płuc i chorobami serca. Dlatego wzywamy UE do ustanowienia ambitnych limitów prawnych i zmuszenia miast i rządów do działania poprzez wprowadzenie stref niskiej i zerowej emisji.

UdoSTĘPNIJ STRONĘ