15.05.2024

Analiza prawna dot. szkolnych ulic

podsumowanie

Szkoły i przedszkola stanowią szczególny rodzaj instytucji publicznych, które generują codziennie duży ruch pieszych i pojazdów. Znaczną częścią tego ruchu stanowią dzieci, jako piesi lub osoby poruszające się pojazdami. Okoliczność ta powoduje, że ruch wokół szkół i przedszkoli powinien być zorganizowany w szczególny sposób, odpowiadający potrzebom dzieci i placówek edukacyjnych.

 Wychodząc naprzeciw tej potrzebie w wielu miejscach na świecie wokół szkół i/lub przedszkoli organizacja ruchu jest odpowiednio zmieniana i dostosowywana do potrzeb jej głównych użytkowników, tj. dzieci. Doprowadziło to do powstania konceptu szkolnej ulicy, tj. ulicy w pobliżu szkół i przedszkoli, na której ruch samochodowy jest wyłączony lub znacznie ograniczony,  ulicy bezpiecznej, ze zmniejszonym hałasem i z ograniczonym zanieczyszczeniem powietrza.

Z myślą o osobach ubiegających się o tworzenie szkolnych ulic, we współpracy z Fundacją Frank Bold publikujemy analizę prawną opisującą regulacje konceptu szkolnych ulic w Polsce. 

W publikacji znajdziesz m.in.:
● Definicję szkolnej ulicy w odniesieniu do zapisów polskiego prawa
● Analizę przepisów regulujące organizację ruchu i ruchu wokół szkół
● Analizę prawną zagadnienia tematu parkowania wokół, zagospodarowania terenu wokół szkół i lokalizacji nowych szkół
● Analizę prawną szkolnych ulic jako instrumentu poprawy jakości powietrza
● Przykładowe rozwiązania z wykorzystaniem istniejących instrumentów prawnych

UdoSTĘPNIJ STRONĘ