28 marca, 2023

Lokalny biznes chce ambitnej strefy czystego transportu w Warszawie

Warszawski Ratusz ogłosił  projekt Strefy Czystego Transportu. To krok w dobrym kierunku, ale nie wystarczający, biorąc pod uwagę skalę wyzwań stolicy – zanieczyszczenie powietrza, korki, hałas i zbyt mało przyjaznej przestrzeni dla ludzi wzdłuż ulic.

LIST POPARCIA LOKALNEGO BIZNESU DLA STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU W WARSZAWIE

Wzywamy Radnych Miasta Warszawy do wprowadzenia ambitnej Strefy Czystego Transportu i wzmożenia działań ograniczających ruch samochodowy w mieście. 

Działania te są niezbędne w celu poprawy jakości powietrza i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek Warszawy, w tym klientów korzystających z naszych usług. Powinny iść w parze ze zmianami infrastrukturalnymi dającymi więcej przestrzeni pieszym i rowerzystom, uspokajaniem ruchu oraz dalszym rozwojem transportu publicznego.

Ambitna Strefa Czystego Transportu powinna obejmować jak największy obszar miasta, uwzględniający funkcjonowanie tranzytu i jasny plan wycofywania z obiegu do 2030 roku, samochodów z silnikiem diesla wyprodukowanych przed 2014 rokiem. SCT powinna też być wdrażana stopniowo, dając czas osobom indywidualnym i firmom na przystosowanie się do nowych warunków.

Przykłady z miast europejskich pokazują, że Strefy Czystego Transportu i działania ograniczające ruch samochodowy, przekładają się na większą aktywność mieszkańców w przestrzeni miejskiej, co ma pozytywny wpływ na lokalny biznes. Czyste powietrze, mniej korków, mniej hałasu i więcej przestrzeni dla ludzi to konieczny kierunek rozwoju stolicy, jeśli chcemy aby była miastem przyjaznym dla jego mieszkańców i atrakcyjnym dla turystów.

List popierają

Bibenda

Rama Sport

BuBa Kids

LOKAL VEGAN BISTRO

Spółdzielnia Socjalna Kto Rano Wstaje

Bułka przez Bibułkę

ArcyBiszkopt

Jogart - szkoła jogi na Mokotowie

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza "Dobrze"

Vegan Ramen Shop

KROWARZYWA

Pollypizza NEOpolitan

MUMA Concept

Otwarty Warsztat Rowerowy

SKŁADNIKI Sklep Azjatycki

Bracka Bar

Spółdzielnia Kooperatywa Spożywcza "Dobrze"

Plan B

Bęc Zmiana Księgarnia

Mikromiasto Spółdzielnia Kultury

Studio Dobrze Być

STOLICA CAFE ILUZJON

BarKa

PEACHES GastroGirls

YogaMudra

Arch Vis Studio

Simple Little Story

AdverbiuM

ROADBIKE

ŁĄKA

SATWA JOGA

Bike atelier

JOGA RYTM

JOGA OŻYJ

WESPRZYJ NASZ APEL

Jeśli chcesz poprzeć ten apel skontaktuj się z naszą koordynatorką w Polsce - Niną Bąk. Wystarczy, że prześlesz nam swoje logo i linki do strony swojego biznesu.

Dlaczego zmniejszenie liczby(zanieczyszczających) pojazdów w miastach to dobra wiadomość dla lokalnych sklepów?