Chcemy Strefy Czystego Transportu (SCT) dla naszych dzieci.

 

Lista postulatów Warszawiaków i Warszawianek zrzeszonych w Fundacji Rodzic w Mieście, sieci Rodzice dla Klimatu i Clean Cities.

 

  1. Wprowadzenie SCT najszybciej jak to możliwe (od lipca 2024) w celu pilnej eliminacji czynników upośledzających rozwój dzieci oraz zagrażających zdrowiu osób najstarszych i przewlekle chorych.
  2. Objęcie SCT całego miasta, wzorem Krakowa, co przyniesie korzyści zdrowotne wszystkim mieszkańcom stolicy oraz ułatwi kontrolę przestrzegania regulacji.
  3. Wprowadzanie SCT w parze z dalszym rozwojem transportu publicznego, rozumianego jako poprawa jego dostępności, niezawodności i jakości oraz tworzenie hubów współdzielonej mobilności na obszarach, gdzie rozwój transportu publicznego nie będzie możliwy w krótkim czasie.
  4. Wprowadzenie od 2030 roku zakazu wjazdu i poruszania się po strefie pojazdami osobowymi i dostawczymi do 3, 5 ton wyposażonymi w silnik diesla niezależnie od przypisanej normy Euro lub daty produkcji/pierwszej rejestracji, przy jednoczesnym pozostawieniu normy Euro 6 lub Euro 5 jako kryterium wjazdu dla pojazdów z silnikami benzynowymi.
  1. Poprawę jakości i bezpieczeństwa infrastruktury pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami, niekiedy kosztem infrastruktury transportu indywidualnego.
  1. Upowszechnienie programu Szkolne Ulice, polegającego na ograniczeniu ruchu samochodowego wokół placówek edukacyjnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych wraz z inwestycjami w błękitno-zieloną infrastrukturę i zieleń miejską, która jest naszym sprzymierzeńcem zarówno w walce ze smogiem, jak i zmianami klimatu.
  1. Wyznaczenie i zakomunikowanie terminu, od którego po SCT będą mogły się poruszać wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, co umożliwi operatorom aut spalinowych planowanie inwestycji w pojazdy zeroemisyjne z większym wyprzedzeniem.

 

Czy stać nas na realizację tych postulatów?

Leczenie skutków smogu w Warszawie kosztuje nas rocznie ok. 6 mld złotych – według Warszawskiego Alarmu Smogowego jest to kwota przewyższająca koszt budowy środkowego odcinka II linii metra. Nie stać nas na dalsze lekceważenie źródła, skali i skutków zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w dobie kryzysu klimatycznego, a także konfliktów zbrojnych napędzanych naszym popytem na paliwa kopalne. 

Apelujemy do osób decydenckich, a także do mieszkańców Warszawy sceptycznych wobec SCT i naszych postulatów o to, aby prawo do oddychania czystym powietrzem i życia w czystym środowisku umieścić w rankingu priorytetów wyżej niż krótkoterminowe korzyści i prawo do indywidualnego przemieszczania się autem wszędzie i za wszelką cenę. 

 

Dajmy dzieciom szansę na zdrowy rozwój. Cała Warszawa zasługuje na to, by odetchnąć czystym powietrzem.
Dołącz do nas!