11 kwietnia 2023

Ostatnie dni na zabranie głosu w sprawie strefy czystego transportu w Warszawie

WYŚLIJ SWOJĄ OPINIĘ. POKAZUJEMY JAK ZROBIĆ TO w 5 krokach


1. Otwórz formularz konsultacji

2. Pod mapką obszaru wpisz jedną z opcji:

a) strefa powinna objąć także Trasę Łazienkowską

b) chcę aby w strefie znalazła się dzielnica Mokotów (lub inna)

d) strefa powinna objąć całe miasto

3. Pod pytaniem o harmonogramie możesz napisać:

a) zgadzam się

b) od 2030 roku powinien obowiązywać zakaz wjazdu i poruszania się po strefie pojazdami osobowymi i dostawczymi do 3, 5 ton napędzanymi  silnikami diesla, niezależnie od przypisanej normy Euro lub daty produkcji/pierwszej rejestracji, przy jednoczesnym pozostawieniu normy Euro 6 lub Euro 5 jako kryterium wjazdu dla pojazdów z silnikami benzynowymi. 

c) uważam, że pierwszy etap powinien być nieco łagodniejszy, aby dać więcej czasu mieszkańcom na dostosowanie się do zmiany. Jednocześnie uważam, że od 2030 roku powinien obowiązywać zakaz wjazdu i poruszania się po strefie pojazdami osobowymi i dostawczymi do 3, 5 ton napędzanymi  silnikami diesla, niezależnie od przypisanej normy Euro lub daty produkcji/pierwszej rejestracji, przy jednoczesnym pozostawieniu normy Euro 6 lub Euro 5 jako kryterium wjazdu dla pojazdów z silnikami benzynowymi. 

d) miasto powinno wyznaczyć i wyraźnie zakomunikować termin, od którego po strefie będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy zeroemisyjne. Takie cele istnieją już w innych europejskich miastach. 

4. Przy wyłączeniach pojazdów, możesz napisać:

a) ok    

5. Dodatkowe sugestie (możesz wybrać jedną lub wszystkie):

a) ze względu na wysoki udział emisji transportowych samochodów dostawczych, uważamy, że miasto powinno wspierać powstawanie punktów przeładunkowych, położonych w bezpiecznej odległości od skupisk ludzkich, z których firmy kurierskie będą rozwozić ładunki po mieście przy wykorzystaniu pojazdów zeroemisyjnych.

b) Warszawa potrzebuje więcej zmian infrastrukturalnych dających więcej przestrzeni pieszym i rowerzystom, poprawiających jakość i bezpieczeństwo  oraz   zapewniających spójność sieci infrastruktury pieszej i rowerowej zgodnie ze standardami CROW.

c) apelujemy o wdrożenie ogólnomiejskiego programu Szkolnych Ulic – polegającego na ograniczeniu ruchu samochodowego wokół placówek edukacyjnych i tworzenie atrakcyjnej infrastruktury miejskiej wokół nich, wspierających aktywność na świeżym powietrzu. Przy placówkach edukacyjnych umieszczonych w bliskiej odległości od ulic gdzie ograniczenie ruchu jest utrudnione, postulujemy stworzenie zielonych barier ochronnych w postaci odpowiednio zagęszczonych i wysokich żywopłotów.