Uchwała o SCT w Warszawie przyjęta

BĘDZIE SCT w WARSZAWIE - mniej ambitna niż chcieliśmy, ale jednak...

7 grudnia Rada Warszawy przyjęła uchwałę o wprowadzeniu SCT w Warszawie od lipca 2024 roku. Przez ostatni rok, kiedy ogłoszono projekt zabiegaliśmy o powiększenie obszaru strefy – gdyż od rozmiaru zależy ile zatruwających nas pojazdów zostanie wstrzymanych z ruchu.

Apelowaliśmy też o danie mieszkańcom czasu na przystosowanie się do zmiany. Nasze apele zostały uwzględnione w konsultacjach społecznych – i dlatego projekt Prezydenta Trzaskowskiego przewidział zwiększenie strefy, tak by objęła ok 20% i wiele wyłączeń dla mieszkańców strefy czy seniorów.

Przyjęty obszar strefy jest mniejszy od planowanego przez Urząd Miasta Warszawy. Strefa obejmie około 8 procent powierzchni stolicy, a jej przepisy nie dotkną na razie samych mieszkańców Warszawy.

Obszar Strefy to prawie całe Śródmieście oraz części dzielnic Wola, Ochota i niewielkie obszary na Pradze – m.in. na Kamionku, Saskiej Kępie oraz Grochowie. Ważna datą jest 1 lipca 2024 roku – wtedy wszystkich kierowców wjeżdżających do miasta zaczną obowiązywać ograniczenia związane ze strefą. Do miasta nie będą mogły wjechać Diesle starsze niż 2006 rok (norma co najmniej Euro4) oraz samochody benzynowe starsze niż 1997 rok (norma co najmniej Euro2).

Niestety nasze apele były mniej doniosłe niż głosy osób, które określiły SCT jako strefę “ekstremalnego” wykluczenia i walki z prawem własności. Było to widać na sali obrad, gdzie radni Warszawy pod presją podjęli decyzję o przyjęciu mniejszej strefy Oznacza to, że strefa będzie mniej skuteczna, a przebywanie, uczenie się czy mieszkanie blisko głównych ulic będzie nadal zagraża ich zdrowiu.

Przepisy te będą obejmować wszystkie pojazdy poruszające się po Strefie, za wyjątkiem będących własnością osób zameldowanych w Warszawie. Samochody zarejestrowane w Warszawie są zwolnione z tych ograniczeń aż do 31 grudnia 2027 roku, jeśli natomiast mieszkaniec Warszawy kupi i zarejestruje swój pojazd już po 1 stycznia 2024, to obowiązywać go będą ograniczenia wjazdu do strefy. Dodatkowo zakaz wjazdu do Strefy nie obejmuje samochodów zarejestrowanych przez osoby z niepełnosprawnością, aut historycznych, służb i specjalnych. W przypadkach losowych, np. dojazd do szpitala, lekarza, uchwała dopuszcza cztery wjazdy rocznie dla każdego.

Ta decyzja pokazuje, jak sprawnie rokręciła się machina dezinformacji na temat, rzekomej walki z samochodami, a także, to, że warszawscy radni nie uznają prawa do oddychania czystym powietrzem za wartość fundamentalną i kluczową dla jakości życia w naszym mieście.  Mimo, że niedoskonała SCT została przyjęta i dziękujemy wszystkim którzy się do tego przyczynili. Działamy dalej!

Więcej o SCT na oficjalnej stronie miasta.