2022

Szkolne ulice w kształtowaniu miast przyjaznych dzieciom

Podsumowanie

Szkolne ulice to drogi przed szkołami zamknięte dla ruchu samochodowego. Są tanią i prostą interwencją mająca na celu zmniejszenie zużycia pojazdów, zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa, a także zachęcenie do chodzenia i jazdy na rowerze w celu poprawy zdrowia społeczności i zwiększenia komfortu dzieci i ich rodzin.

Niniejszy dokument jest krótkim przeglądem dowodów pokazujących pozytywny wpływ i korzyści wykazane w ocenie inicjatyw pilotażowych w ramach 5 kategorii, które pokrywają się z kilkoma istniejącymi wyzwaniami miejskimi. Został on przygotowany przez BYCS we współpracy z Clean Cities Campaign w ramach inicjatywy Streets For Kids schools.

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ

KLUCZOWE PUNKTY